Welkom op de Website van   Dr. Philippe De Ryck 


HERFSTVACCINATIE tegen COVID en/of GRIEP

Meer info  op https://www.laatjevaccineren.be/vaccinaties/ziektes/covid-19

Vaccinatiedagen zijn extra voorzien in de maand november 2023 in de

consultatie bij de arts na afspraak. Zaterdag voormiddag 25 november .

Afspraken kunnen telefonisch (02.582.12.96) voor één of beide vaccins 

Griep-vaccinatie mee te brengen na aanschaf bij apotheek

Covid-vaccinatie is kosteloos aanwezig in de consultatie 


Consultaties gebeuren enkel na afspraak 

Afspraken kunnen telefonsich via  02.582.12.96  of  met internet via deze website

Consultatieuren

Maandag

Dinsdag

Woensd.

Donderd.

Vrijdag

Zaterdag

ochtend

afspraken

afspraken

afspraken

afspraken

afspraken
avond 

afspraken

afspraken

afspraken


afspraken

's avonds en 's nachts tussen 18 uur en 8 uur en in het Weekend  :  WACHTPOST  te bellen via 1733

Covid-19 vaccinatiestrategie voor het najaar 2023:

Vlaanderen volgt het advies van de Hoge Gezondheidsraad op. Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen. Het gaat hierbij om de volgende groepen:

  • Iedereen vanaf 65 jaar
  • Personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, zoals in de woonzorgcentra
  • Zwangere vrouwen
  • Obese personen (BMI >40)
  • Personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen zoals long- of hartaandoeningen
  • Personen met een verzwakte immuniteit


Net zoals dat het geval is voor griep, wordt ook aan personen die veel contact hebben met deze kwetsbare groepen aangeraden zich te laten vaccineren tegen COVID-19. In de eerste plaats gaat het over iedereen die werkt in de zorg

De vaccinaties zullen tijdens deze herfst worden toegediend via de eerstelijnsgezondheidssector: huisartsen, apothekers en verpleegkundigen.

Graag je aandacht voor het “gele doos” initiatief van de Gemeente Affligem voor de senioren (55+) in onze gemeente

https://www.affligem.be/levensbelangrijke-gele-doos-voor-senioren

Affligemse senioren kunnen hun gratis gele doos reserveren via het Sociaal Huis op 053 64 00 70 of eb.megilffa@neroines

De gereserveerde dozen kunnen opgehaald worden in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren vanaf de seniorenweek van 20 tot 24 november 2023.

Kan je je doos niet ophalen? Maak telefonisch een afspraak en ze wordt aan huis bezorgd door een maatschappelijk werker.