Raadplegingen

De raadplegingen gebeuren na afspraak 

Deze kunnen telefonisch of via de online agenda worden gemaakt.  

Voor een vlot verloop:

·         kom op tijd, zodat anderen niet onnodig dienen te wachten.

·         verwittig tijdig indien u uw afspraak niet kan nakomen.

·         maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken.

Telefonisch contact

De mogelijkheid tot telefonisch contact met uw huisarts is steeds mogelijk, tijdens de raadplegingsuren. Dit kan dienen om het resultaat van een onderzoek of inlichtingen te vragen.

Hou het telefoongesprek wel kort en bondig. Telefonisch kan bijvoorbeeld geen diagnose gesteld worden. Voor uitgebreid advies komt u beter naar de raadpleging.

 Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen telefonisch aangevraagd worden.

Gelieve een huisbezoek, indien mogelijk, aan te vragen in de voormiddag, tussen 8.00 en 11.00 u.

Het huisbezoek zal dan in de loop van de dag afgelegd worden. Een exact moment van zo'n bezoek aan huis is moeilijk mee te delen.

Vraag enkel een huisbezoek aan als u zelf niet naar de raadpleging kan komen. In het kabinet beschikken wij over meer mogelijkheden en over het volledige dossier.

Maak kort melding van het probleem waarvoor het huisbezoek dient afgelegd te worden.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Uw huisarts schrijft u in via het GMD. Dit bundelt uw medische gegevens. Deze kunnen noodzakelijk zijn bij een doorverwijzing.

Indien je een GMD hebt bij uw huisarts, geniet je bij het ziekenfonds van remgeldvermindering.

De bijdrage voor dit GMD wordt via derdebetalersregeling volledig betaald door uw ziekenfonds.

Voorschriften en Attesten

Om deontologische redenen mag een voorschrift of een attest enkel worden afgeleverd als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk. 

Attesten mogen enkel afgeleverd worden die volledig stroken met de waarheid.

Verlof en Afwezigheid

Bij afwezigheid zal altijd aangekondigd worden bij welke arts u terecht kan.

Tijdens het weekend, 's nachts (tussen 19.00 en 08.00 u) of op feestdagen (inclusief brugdagen) is er een wachtdienst voorzien. Voor de gemeente Affligem is deze te bereiken via het centraal oproepnummer 0900.69.018


De wachtdienst tijdens het weekend (Vrijdag 19 u - Maandag 8 u) - ook op feestdagen en brugdagen-

wordt verzekerd door de Huisartsenwachtpost Aalst  (Leopoldlaan 44) en

is via het oproepnummer 1733 te bereiken.

Indien u tijdens de week dringende medische hulp nodig heeft na 19 u kan je ook dit nummer bellen.

U wordt dan doorverwezen naar de wachtarts in uw regio.