Enkel mogelijk op afspraak na  telefonisch contact met de praktijk ( 02/582.12.96 ) - keuringen zijn niet mogelijk tijdens de reguliere consultaties.

De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) heeft een online-instrument ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten.

Op de website www.sportkeuring.be kunt u nagaan of een sportmedisch onderzoek voor u of uw kind(eren) raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden.


Alles hangt af van uw leeftijd, persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, de sport die u beoefent en de intensiteit ervan. De keuzerobot genereert een advies om zich al dan niet te laten onderzoeken.


Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.


Het onderzoek is niet verplicht, tenzij uw sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken. Als een sportmedisch onderzoek aangeraden wordt, krijgt u een uitgebreide sportmedische vragenlijst voorgeschoteld. U kunt de ingevulde vragenlijst rechtstreeks elektronisch doorsturen naar de erkende keuringsarts.


Na het overlopen van de vragenlijst met de sporter, kan de arts in de online-module doorklikken naar het vervolg van het sportmedisch onderzoek: algemeen en sport specifiek lichamelijk onderzoek en in bepaalde gevallen een rustelektrocardiogram.


Als de bijkomende onderzoeken zijn uitgevoerd, krijgt de sporter een advies dat kan variƫren van geschikt, geschikt na verder onderzoek, met beperkingen (bv. een brace dragen) of mits maatregelen (bv. spierversterkende oefeningen), tot niet geschikt voor de gevraagde sport.

Sporters die geen lid zijn van een club en die twijfels hebben over hun medische geschiktheid voor een bepaalde sport, kunnen bij hun arts informeren naar het sportmedisch onderzoek. Sportfederaties kunnen het sportmedisch onderzoek aanraden aan hun leden, of het eventueel verplichten.

Het onderzoek wordt niet terugbetaald door het Riziv.

Bron: www.gezondheid.be


Voor afspraken: gelieve tel. contact te nemen met de praktijk ( 02/582.12.96 )