Winterseizoen 2024-2025


In het jaarlijks terugkerende advies buigt de Hoge Gezondheidsraad zich over de vaccinatiestrategie tegen seizoensgebonden griep voor het aankomende winterseizoen. De groepen die gebaat zijn bij een jaarlijkse griepspuit blijven ongewijzigd:

 • alle personen vanaf 65 jaar,
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan
  • een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hoge bloeddruk), de lever of de nieren,
  • een metabole aandoening (inclusief diabetes),
  • een neuromusculaire aandoening,
  • of een immuniteitsstoornis,
 • alle personen met een BMI boven de 40,
 • personen die in een instelling verblijven,
 • alle zwangere vrouwen,
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan,
 • alle personen die met een kind jonger dan 6 maanden of een kwetsbaar persoon samenwonen (cocoonvaccinatiestrategie),
 • en alle personen die werken in de gezondheidssector, binnen én buiten zorginstellingen.

 
Ook qua timing blijft de Hoge Gezondheidsraad bij zijn aanbeveling om de campagne te starten vanaf midden oktober. Een combinatieprik tegen COVID-19 is eventueel mogelijk.