Als u ziek bent, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het virus naar familieleden en andere mensen   in uw omgeving te vermijden


Blijf thuis zolang er symptomen zijn. En blijf zo veel/ver mogelijk uit de buurt van uw naasten. Verblijf indien mogelijk in een aparte kamer in waar u ook kan slapen. Vermijd zoveel mogelijk de gemeenschappelijke kamers van het huis. Gebruik een sjaal of andere doek die de mond bedekt indien u in dezelfde ruimte bent als uw huisgenoten. Was de doek/sjaal die u gebruikt dagelijks.


Verlucht de woonruimtes. Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de vensters van de kamer waar u verblijft.


Bedek uw neus en mond als u hoest of niest, ook als u alleen bent. Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de binnenkant van de elleboog, de binnenkant van uw trui,... Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag wast.


Was uw handen meerdere keren per dag, met water en zeep en bij voorkeur telkens u gehoest of geniesd hebt en na elk toiletbezoek. Wrijf de handen gedurende minstens 20 seconden tegen elkaar en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aan wegwerphanddoeken of was uw stoffen handdoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine).


Deel geen borden, glazen, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed met andere personen.


Desinfecteer oppervlakken. Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer), met water dat 1% bleekwater bevat (doe 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater). Gebruik dit water ook om het toilet te spoelen na stoelgang.


Hoe lang deze maatregelen nodig zijn, wordt besproken met de huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing voor 7 dagen, of langer, totdat de symptomen verdwenen zijn.Last van Koortsig gevoel – Keelpijn – Hoest – Kortademigheid – Neusloop?


Wat te doen indien u symptomen vertoont :

Indien u last heeft van hoesten, kortademigheid, keelpijn, neusloop, geur- of smaakverlies en/of koorts neemt u BEST TELEFONISCH contact op met de praktijk. 

Indien nodig zal de arts u vragen om toch naar de praktijk te komen voor een onderzoek en mogelijks testen


U krijgt een ziekteattest en er wordt u gevraagd om binnen te blijven zolang er symptomen zijn.Verloop en wat te doen :

We weten dat de meeste mensen besmet met het coronavirusspontaan genezen.


Drink voldoende en eet gezond. Rust goed uit.


Bij pijn of koorts kan je paracetamol nemen. Volwassenen mogen 4 keer per 24 uur paracetamol van 1 gram nemen. Bij kinderen doseer je volgens gewicht. Gebruik daarvoor het doseerspuitje dat bij de siroop zit. Geef kinderen niet vaker paracetamol dan 4 keer per 24 uur. Bij twijfel bel je de huisarts.

Bij deze klachten zullen velen onder jullie eigenlijk geen coronavirus hebben. Toch willen we vragen om sowieso de komende zeven dagen binnen te blijven en zeker geen contact te hebben met oude of zieke mensen.

Indien uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts,…), neem dan opnieuw telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk. Informeer altijd dat u mogelijks een coronapatiënt bent.